PR Online | Digital Content & Social Media

Vietstock.vn 
Cổng thông tin và dữ liệu tài chính hàng đầu Việt Nam
Financial information, news and insight

 

Vietstock.vn là cổng thông tin tài chính trực tuyến ra đời vào năm 2002 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng nhà đầu tư. Không dừng lại ở tin tức tổng hợp về kinh tế, tài chính đầu tư và tài chính tiêu dùng, Vietstock còn cung cấp báo cáo phân tích chuyên sâu về các cổ phiếu, thị trường chứng khoán và chuỗi chuyên đề nóng. Vietstock.vn tự hào là cổng thông tin tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam.

Vietstock.vn is an financial portal established in 2002, providing a variety of financial informations, news and insight. We act as information hubs for investors who require up-to-date financial news and data to make their investment decisions. Vietstock.vn is proud to be the leading financial information portal in Vietnam.


1. Ngôn ngữ | Languages

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Vietnamese
 • English
​​​​​2. Nội dung | Sections
 • Chứng khoán
 • Doanh nghiệp
 • Bất động sản
 • Tài chính & Ngân hàng
 • Hàng hóa
 • Kinh tế - Đầu tư
 • Vĩ mô
 • Thế giới - Đông Dương
 • Tài chính cá nhân
 • Multimedia
 • Sàn giao dịch tài chính
 • Bạn cần biết
 • Markets
 • Public Companies
 • Real Estate
 • Finance & Banking
 • Commodities
 • Industries
 • Vietnam Economy
 • International Economic
 • Personal Finance
 • Multimedia
 • Financial Market
 • PR box

3. Độc giả | Readers

 • Nhà đầu tư chứng khoán, bất động sản và các kênh đầu tư tài chính khác
 • Nhà môi giới, tư vấn và phân tích chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Quản lý cấp cao và cấp trung của các doanh nghiệp đại chúng, ban tài chính – đầu tư, ban IR/quan hệ cổ đông
 • Công ty chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm, doanh nghiệp niêm yết
 • Sinh viên, nghiên cứu sinh khối ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng - kế toán - đầu tư
 • Và các độc giả quan tâm đến kinh tế - tài chính đầu tư - tài chính tiêu dùng

 

 • Investors, Brokers, Analysts, Investment Bankers, Fund Managers
 • Corporate Officers, IR Officers
 • Financial Institutions, Investment Banks, Public Accounting Films, Real Estate Agents
 • Readers interested in economics – finance & banking - investment – personal finance


Vietstock Fanpage 

 • Fanpage: https://www.facebook.com/Vietstock.vn/

 • Followers: > 230,000 người

 • People:​​​​​

 • PR type: Text post, photo album, video post, story post, livestream, pinned on top of page​​​


Bảng giá đăng bài PR | Online PR Quotation


Thông tin liên hệ | Contact Us