Tại sao nên chọn Vietstock?

 1. Kinh nghiệm thiết kế và lập trình website, tích hợp dữ liệu cho nhiều công ty chứng khoán lớn: ACBS, VDSC, PNS, IVS...

 2. Đội ngũ nhân sự ổn định, đảm bảo dự án triển khai thành công: Vietstock luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Với đội ngũ nhân sự ổn định và có kinh nghiệm chuyên sâu qua nhiều năm, chúng tôi cam kết sẽ đầu tư nhân lực và các nguồn lực cần thiết để đảm bảo khả năng hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra và cung cấp cho Doanh nghiệp hệ thống website tốt nhất, hiệu quả nhất.

 3. Hệ thống cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thị trường: Thành lập ngay từ những ngày đầu của TTCK Việt Nam, Vietstock hiện sở hữu một bộ cơ sở dữ liệu toàn diện, chuẩn xác và cập nhật hàng đầu trên thị trường. Điều này sẽ giúp chúng tôi hoàn thành dự án website Doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu tốt nhất hiện nay.

 4. Giải pháp hiệu quả, khả thi và triển khai đúng hạn:

  1. Giải pháp thiết kế theo đề xuất của Vietstock đáp ứng đủ các yêu cầu đặt ra của Doanh nghiệp.

  2. Mô hình giải pháp hiệu quả, dễ quản trị, dễ nâng cấp, mở rộng về sau, phân quyền bảo mật từng vai trò dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật, an toàn dữ liệu. Dựa trên kinh nghiệm của đội dự án của Vietstock về việc xây dựng và triển khai hệ thống, khả năng thành công, đúng hạn của giải pháp này là rất cao.

  3. Giải pháp cũng đưa ra một kế hoạch triển khai với các bước hoàn chỉnh theo quy trình phần mềm bao gồm khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm tra, triển khai thí điểm, triển khai diện rộng, hỗ trợ, … Giải pháp cũng nhấn mạnh đến việc phối hợp chặt chẽ giữa Vietstock và Doanh nghiệp với thời gian triển khai dự kiến là 2 tháng

Đề xuất thiết kế Website

Nội dung cần thực hiện:

Thành phần:

  Website hiển thị thông tin theo thiết kế giao diện và theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

  Hệ thống quản trị nội dung (Content Management System - CMS): Quản trị nội dung website, phân quyền người sử dụng.

Chức năng người sử dụng cuối:

  Sử dụng ổn định với các trình duyệt thông thường bao gồm Internet Explorer 8 trở lên, Firefox 20 trở lên, Chrome 20 trở lên và Safari 5 trở lên.

 Số liệu và thông tin hiển thị chính xác.

Tính năng kỹ thuật:

  Về mặt bảo mật và bảo an, các ứng dụng được Vietstock phát triển và sử dụng cho website được áp dụng các kỹ thuật bảo mật mới nhất. Các lỗi bảo mật này bao gồm các lỗi lập trình hoặc lỗi ứng dụng như Cross Site Scripting, SQL-injection, HTTP Response Splitting, HTML Code injection, File Inclusion, Directory Traversal.

  Website được thiết kế theo chuẩn Responsive.

Cam kết của Vietstock:

   Về mặt đảm bảo vận hành: Website hoạt động 24/24.

 Kế hoạch thực hiện: Sẽ báo thời gian cụ thể khi thống nhất yêu cầu thực hiện.

 Thời gian bảo hành: 12 tháng.

Các giai đoạn thực hiện

Stt

Đầu vào

Hoạt động

Kết quả

 1. Khởi động dự án
  1. Thống nhất kế hoạch, tổ chức và phương thức thực hiện dự án

 • Tổ chức dự án
 • Kế hoạch khung
 • Phương thức phối hợp giữa hai bên
 • Lập phương án thực hiện
 • Lập kế hoạch dự án
 • Họp khởi động dự án
 • Phương án thực hiện được Doanh nghiệp phê duyệt
 1. Khảo sát và phân tích yêu cầu
  1. Làm rõ các yêu cầu hiển thị, xử lý tính toán và lưu trữ đối với từng nội dung, tính năng của website
 1. Thiết kế giao diện
  1. Thiết kế layout cho từng trang với đầy đủ nội dung và cách trình bày của các thành phần

 • Tài liệu khảo sát phân tích yêu cầu
 • Lập kế hoạch thực hiện
 • Thiết kế giao diện tổng thể
 • Thiết kế giao diện hiển thị nội dung chi tiết cho từng thành phần cho tất cả các trang chi tiết
 • Lập trình HTML cho thiết kế.
 • Tài liệu kế hoạch chi tiết và kết quả thực hiện
 • Phiên bản thiết kế HTML của website đã được Doanh nghiệp đồng ý
 1. Xây dựng hệ thống

 • Bản thiết kế HTML
 • Tài liệu mô tả tính năng và các yêu cầu xử lý của website
 • Lập kế hoạch thực hiện
 • Lập trình website
 • Tài liệu kế hoạch chi tiết và kết quả thực hiện
 • Phiên bản Website với đầy đủ nội dung thực
 1. Đồng bộ cơ sở dữ liệu

 • Đồng bộ cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu Vietstock

 1. Kiểm thử

 • Tài liệu mô tả thiết kế
 • Lập kế hoạch kiểm thử
 • Viết tài liệu kiểm thử
 • Kiểm thử hiển thị
 • Kiểm thử tính năng
 • Kiểm thử nội dung
 • Tài liệu mô tả nội dung và kết quả kiểm thử
 • Phiên bản Website với đầy đủ tính năng và nội dung theo đúng yêu cầu.
 1.  Triển khai, vận hành thử nghiệm

 • Lập kế hoạch triển khai
 • Triển khai
 • Hướng dẫn vận hành
 • Chạy thử nghiệm
 • Website hoạt động chính thức.

Thông tin hỗ trợ:

Dữ liệu Tài chính

Vietstock.vn

Thông tin và dữ liệu tài chính cung cấp qua API hay Sync Data; phù hợp với công ty Fintech, định chế tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Integrate the data you need with your applications, web portals, and statistical packages (through APIs, Sync data)

Cung cấp dữ liệu dưới dạng file excel theo mẫu biểu của khách hàng, phù hợp chạy mô hình phân tích bằng SPSS, EVIEWS, STATA...

Công cụ truy xuất trên nền web, giúp lọc và xuất dữ liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết và đại chúng chưa niêm yết