VietstockResearch - Công cụ truy xuất dữ liệu báo cáo tài chính

Với tài khoản đăng nhập website VietstockResearch, bạn có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu báo cáo tài chính một cách linh hoạt, tùy chỉnh theo nhu cầu riêng vào mọi lúc và mọi nơi. VietstockResearch phù hợp với các công ty chứng khoán, tổ chức tài chính, chuyên viên phân tích - nghiên cứu, tư vấn và môi giới chứng khoán.

Tất cả doanh nghiệp HOSE, HNX và UPCoMHơn 130,000 báo cáo tài chính số hóaBộ lọc đa chiều, dễ dàng lựa chọn chỉ tiêu linh hoạtXuất file excel để sử dụng theo nhu cầu riêng

1. Nguồn dữ liệu đáng tin cậy

 • UBCKNN, Các Sở GDCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán

 • Các Cơ quan Quản lý Nhà nước

 • Công bố thông tin của doanh nghiệp
   

2. Độ chính xác cao và cập nhật

 • Kiểm soát chất lượng xử lý dữ liệu nhiều tầng, độ sai sót không vượt quá 2%

 • Cập nhật theo tiến độ doanh nghiệp công bố, chậm nhất trong 8 giờ làm việc
   

3. Cơ sở dữ liệu toàn diện và đầy đủ

 • Hơn 130,000 báo cáo tài chính được số hóa

 • Tất cả chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán & chỉ tiêu ngoại bảng, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ

 • Đầy đủ các loại: Báo cáo tài chính đơn lẻ, công ty mẹ, hợp nhất; báo cáo chưa kiểm toán, soát xét, kiểm toán

 • Hệ thống ghi nhận: Ngày công bố BCTC, ngày lập BCTC; ngày kiểm toán, công ty kiểm toán, ý kiến của kiểm toán viên…

4. Bộ lọc chỉ tiêu tài chính đa chiều

 • Doanh nghiệp: 1 doanh nghiệp, 1 nhóm doanh nghiệp tùy ý, theo sàn, theo ngành

 • Đơn vị tính: Đồng, ngàn đồng, triệu đồng, tỷ đồng 

 • Kỳ báo cáo: Năm, quý, bán niên, năm tài chính

 • Loại hình báo cáo: Công ty mẹ, hợp nhất, riêng lẻ, kiểm toán, kiểm soát

 • ​​​​Sắp xếp dữ liệu: Cao đến thấp, thấp đến cao

 • Chỉ tiêu: 1 chỉ tiêu, 1 nhóm chỉ tiêu tùy ý, tất cả chỉ tiêu thuộc báo cáo tài chính

 • ​​​​Thời gian: 1 kỳ báo cáo tài chính bất kỳ, nhiều kỳ báo cáo tài chính của một giai đoạn cụ thể


Các gói dịch vụ

STTGÓIMÔ TẢ 
1    06 tháng    Truy xuất dữ liệu cập nhật & 1 năm dữ liệu quá khứ gần nhất
212 thángTruy xuất dữ liệu cập nhật & 3 năm dữ liệu quá khứ gần nhất
324 thángTruy xuất dữ liệu cập nhật & 10 năm dữ liệu quá khứ gần nhất

(Vietstock có cung cấp tài khoản dùng thử)


Liên hệ ngay với chúng tôi

Dữ liệu Tài chính

Vietstock.vn

Thông tin và dữ liệu tài chính cung cấp qua API hay Sync Data; phù hợp với công ty Fintech, định chế tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Integrate the data you need with your applications, web portals, and statistical packages (through APIs, Sync data)

Cung cấp dữ liệu dưới dạng file excel theo mẫu biểu của khách hàng, phù hợp chạy mô hình phân tích bằng SPSS, EVIEWS, STATA...

Tư vấn và triển khai giải pháp thuê ngoài website IR/website quan hệ cổ đông dành cho doanh nghiệp niêm yết