Vietstock là ai?

Vietstock là tổ chức cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính tiên phong tại Việt Nam với gần 20 năm kinh nghiệm trong việc thu thập, xử lý, tích hợp và trực quan hóa dữ liệu kỹ thuật số. Hệ thống cơ sở dữ liệu lớn ở quy mô toàn diện nền kinh tế - mọi góc độ doanh nghiệp, độ tin cậy dữ liệu lên đến 98%.

Các giải pháp dữ liệu tài chính của Vietstock dựa trên sự kết hợp giữa nội dung số và công nghệ; bao gồm thông tin dữ liệu tài chính linh hoạt, các công cụ phân tích đầu tư trực tuyến và giải pháp phần mềm có tích hợp sẵn dữ liệu tài chính; phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng từ tổ chức đến cá nhân.

  DỮ LIỆU: DataFeedVietstockXLS

  CÔNG CỤVietstockUpdaterVietstockResearch

  GIẢI PHÁP WEBSITEIROnlineInvestOnlineWebsiteBuilder


DataFeed là gì?

DataFeed là dịch vụ tích hợp dữ liệu tài chính của Vietstock vào các ứng dụng, website hay các nền tảng kỹ thuật số khác của khách hàng. DataFeed của Vietstock cung cấp cho bạn dữ liệu tài chính đã chuẩn hóa và theo thời gian thực thông qua API hay Sync Data. Đây là dịch vụ được nhiều công ty chứng khoán tin dùng.
20
năm dữ liệu thị trường
98
% độ tin cậy
100
chỉ số vĩ mô
3,000
hồ sơ doanh nghiệp
130,000
báo cáo tài chính
24/7
tin tức 
 1. Phạm vi dữ liệu: Chứng khoán, doanh nghiệp, ngành kinh tế, vĩ mô

 2. Loại dữ liệu: Dữ liệu quá khứ & Dữ liệu cập nhật

 3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh

 4. Hình thức cung cấp: API & Sync Data

 1. Chất lượng: Cam kết dữ liệu sai sót không vượt quá 2%

 • Đội ngũ: Bao gồm các chuyên viên dữ liệu, phân tích dữ liệu, biên tập viên và công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm

 • Servers: Hệ thống servers được đặt tại Top các IDC hàng đầu Việt Nam; đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, bảo mật và băng thông tốc độ cao. Servers được trang bị đầy đủ các hệ thống firewall, loadbalancing, SAN; định kỳ được backup và có servers dự phòng, đảm bảo tính toàn vẹn khi có sự cố về thiên tai, hỏa hoạn...


Dữ liệu DataFeed có gì?

1. Thị trường (realtime & EOD)

 • Chỉ số chứng khoán: VN-Index, HNX-Index, UPCoM-Index, VN30, HNX30

 • Mã cổ phiếu: Đặt lệnh, khớp lệnh, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài...

 • Chứng khoán phái sinh: Khớp lệnh từng hợp đồng tương lai

 • Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khớp lệnh, thỏa thuận, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

 • Tham khảo: https://finance.vietstock.vn/ket-qua-giao-dich

2. Báo cáo tài chính

 • Tất cả chỉ tiêu thuộc bộ báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán & chỉ tiêu ngoại bảng, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ

 • Tất cả các kỳ báo cáo tài chính: Năm tài chính, bán niên, quý

 • Tất cả các loại báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính đơn lẻ, công ty mẹ, hợp nhất; Báo cáo chưa kiểm toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo soát xét

 • Thông số liên quan: Ngày công bố BCTC, ngày lập BCTC; Ngày kiểm toán, công ty kiểm toán, ý kiến của kiểm toán viên…

 • Tham khảo:  http://finance.vietstock.vn/VNM/tai-chinh.htm 

3. Chỉ số tài chính

 • Chỉ số định giá: EPS, BVPS, P/ E, P/B, P/S, tỷ suất cổ tức, Beta, EV/EBIT, EV/EBITDA...

 • Khả năng sinh lợi: Lợi nhuận gộp, ROS, ROE, ROA, EBIT, EBITDA, ROEA, ROCE, ROAA...
 • Chỉ số tăng trưởng: Doanh thu, Lợi nhuận, Tài sản, Nợ, Vốn…

 • Chỉ số thanh khoản: Thanh toán nhanh, thanh toán tiền mặt, thanh toán hiện hành, thanh toán lãi vay…

 • Và nhiều nhóm chỉ số khác về hiệu quả hoạt động, đòn bẩy tài chính, chỉ số dòng tiền, cơ cấu chi phí, cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn

 • Tham khả o: https://finance.vietstock.vn/VNM/tai-chinh.htm

4. Kế hoạch kinh doanh

5. Hồ sơ doanh nghiệp

 • Thông tin cơ bản: Thông tin thành lập, liên hệ, niêm yết, mốc phát triển, người đại diện pháp luật, người công bố thông tin...

 • Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: Họ tên, chức vụ, năm sinh, học vấn, thâm niên, cổ phần nắm giữ,...

 • Cổ đông lớn: Tên tổ chức/ Cá nhân, cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu...  

 • Cơ cấu sở hữu: Cổ đông Nhà nước, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài,...

 • Và nhiều nhóm thông tin khác đã số hóa: Công ty con/công ty liên doanh liên kết, cơ cấu lao động, quá trình thay đổi vốn điều lệ...

 • Tham khảo: https://finance.vietstock.vn/VNM/ho-so-doanh-nghiep.htm

6. File tài liệu gốc

7. Lịch sự kiện

 • Niêm yết/hủy niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung

 • Cảnh báo/kiểm soát/tạm dừng giao dịch

 • Chi trả cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu, thưởng cổ phiếu

 • Phát hành thêm cổ phần ra công chúng/riêng lẻ

 • Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường/lấy ý kiến bằng văn bản...

 • Tham khảo: https://finance.vietstock.vn/lich-su-kien.htm

8. Giao dịch nội bộ

9. Chỉ số vĩ mô

 • Nhóm dữ liệu về tổng sản phẩm trong nước (GDP), lạm phát (CPI), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

 • Nhóm dữ liệu về chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, bán lẻ

 • Nhóm dữ liệu về cung tiền M2, tín dụng, lãi suất và tỷ giá

 • Nhóm dữ liệu về dân số và lao động

 • Giá vàng SJC

 • Link tham khảo: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/Default.htm

9. Tin tức

 • Chứng khoán

 • Doanh nghiệp

 • Bất động sản

 • Tài chính

 • Hàng hóa

 • Kinh tế - Đầu tư

 • Vĩ mô

 • Thế giới

 • Đông Dương

 • Tài chính cá nhân

 • Nhận định - Phân tích


CHI TIẾT LIÊN HỆ

Dữ liệu Tài chính

Vietstock.vn

Integrate the data you need with your applications, web portals, and statistical packages (through APIs, Sync data)

Cung cấp dữ liệu dưới dạng file excel theo mẫu biểu của khách hàng, phù hợp chạy mô hình phân tích bằng SPSS, EVIEWS, STATA...

Công cụ truy xuất trên nền web, giúp lọc và xuất dữ liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết và đại chúng chưa niêm yết

Tư vấn và triển khai giải pháp thuê ngoài website IR/website quan hệ cổ đông dành cho doanh nghiệp niêm yết