VietstockFinance là công cụ tra cứu dữ liệu tài chính, chứng khoán đầy đủ và toàn diện, từ dữ liệu vĩ mô, ngành, thị trường cho đến thông tin đầy đủ về các Doanh nghiệp niêm yết cũng như công ty đại chúng lớn.

Vietstock đảm bảo dữ liệu:

 • Cập nhật tức thời, tối đa trong vòng 8h sau khi doanh nghiệp công bố;
 • Chính xác, sai số không vượt quá 2%;
 • Toàn diện nền kinh tế, Mọi góc độ doanh nghiệp.

Quý vị không mất công phát triển, cập nhật, duy trì nhưng vẫn có thể sử dụng bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ và được cập nhật nhanh chóng thông qua Công cụ VietstockFinance.

Sử dụng VietstockFinance, Quý vị tiết kiệm được thời gian, ngân sách và nhân sự trong việc cập nhật dữ liệu. Đồng thời, dữ liệu có thể được truy xuất ra file để phục vụ cho quá trình phân tích.

Cách thức tích hợp:

Nhúng iframe trực tiếp vào website của Quý vị, ifame được điều chỉnh màu sắc, bố cục theo nhận diện thương hiệu của Quý vị.

Chi tiết dữ liệu:

 • Tin tức: Tin tức kinh tế tài chính chứng khoán trong và ngoài nước được cập nhật liên tục có chọn lọc hàng giờ hàng ngày với các chuyên mục: Chứng khoán, Doanh nghiệp, Tài chính, Việt Nam, Thế giới và Đông Dương
 • Kết quả giao dịch: Tổng hợp kết quả giao dịch trong phiên và cuối ngày chi tiết từng mã chứng khoán và toàn thị trường, bao gồm:
  • Kết quả giao dịch khớp lệnh theo phiên;
  • Kết quả giao dịch thỏa thuận;
  • Cung cầu từng mã chứng khoán;
  • Kết quả giao dịch của NĐTNN;
  • Dữ liệu điều chỉnh.
 • Doanh nghiệp A-Z:
  • Tin tức theo từng MCK về chi trả cổ tức, kết quả kinh doanh, mua bán cổ phiếu của cổ đông lớn, tăng vốn điều lệ và các hoạt động khác của doanh nghiệp được cập nhật liên tục.
  • Chỉ tiêu kế hoạch: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, cổ tức, EPS, ROS, ROA, thu nhập bình quân.
  • Báo cáo tài chính: BCTC quý và BCTC kiểm toán năm đã số hóa (Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ) theo từng loại hình doanh nghiệp: ngân hàng, bảo hiểm, quỹ, chứng khoán và công ty cổ phần thường.
  • Chỉ số tài chính: Nhóm chỉ số giá, chỉ số tăng trưởng, chỉ số đòn bẩy, chỉ số sinh lợi, cơ cấu chi phí, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn.
  • Hồ sơ doanh nghiệp: Thông tin số hóa về:
   • Thông tin liên lạc, thông tin thành lập, ngành nghề kinh doanh, thông tin niêm yết và các mốc lịch sử;
   • Lịch sự kiện;
   • Cơ cấu sở hữu, cơ cấu bộ máy quản lý, cơ cấu lao động, cơ cấu doanh thu sản phẩm;
  • Tài liệu gốc: Bao gồm các tài liệu gốc doanh nghiệp công bố như:
   • Báo cáo tài chính;
   • Báo cáo thường niên;
   • Bản cáo bạch/bản công bố thông tin;
   • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
   • Tài liệu khác (Điều lệ, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên,...).
 • Cập nhật lời - lỗ
 • Công cụ Phân tích kỹ thuật
 • Tâm lý thị trường
 • Bộ lọc cổ phiếu
 • So sánh cổ phiếu
 • .....

THÔNG TIN HỖ TRỢ:


 

Dịch vụ

Vietstock.vn

Cung cấp các gói sản phẩm thông tin, data, các báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp, ...

Phân tích và bình luận các sự kiện vĩ mô 'nóng' như tăng trưởng, lạm phát, đấu thầu ...

Cơ sở dữ liệu đầy đủ và đa dạng được xây dựng từ những ngày đầu của thị trường ....

Tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor relations - IR) và xây dựng trang Thông tin doanh nghiệp, cổ phiếu, tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.