1. GIỚI THIỆU VIETSTOCK
  1. Vietstock là tổ chức cung cấp thông tin và dữ liệu kinh tế  – tài chính  – chứng khoán hàng đầu Việt Nam, thông qua website http://vietstock.vn, qua web service hoặc FTP theo yêu cầu;
  2. Cơ sở dữ liệu đầy đủ và đa dạng được xây dựng từ những ngày đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam;
  3. Nguồn cập nhật đáng tin cậy:
   1. UBCKNN, Sở GDCK TPHCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).
   2. Từ các cơ quan quản lý nhà nước
   3. Các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết
  4. Độ chính xác:
  5. Với một quy trình kiểm soát và xử lý dữ liệu nghiêm ngặt như đã nêu trên, Vietstock cam kết dữ liệu sai sót không vượt quá 2%. Ngay sau khi phát hiện ra sai sót của BCTC đã nhập, Vietstock sẽ cập nhật lại ngay trong vòng 15 phút.
  6. Tính toàn diện và đầy đủ: Số hóa tất cả các thông tin trong báo cáo tài chính của 5 loại hình doanh nghiệp (mỗi DN mỗi form)
   1. Ngày công bố BCTC; Ngày lập BCTC;
   2. Ngày kiểm toán ký báo cáo; Công ty kiểm toán; Ý kiến kiểm toán;
   3. Trạng thái báo cáo: cập nhật tất cả các trạng thái BCTC DN công bố (Hợp nhất/Công ty mẹ/Đơn lẻ/Kiểm toán/Soát xét/Chưa kiểm toán); Cân đối kế toán; Các chỉ tiêu ngoại bảng; Kết quả kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ;
  7. Tiến độ cập nhật: Dữ liệu được cập nhật nhanh chóng (trong vòng 8 giờ kể từ khi công bố), chính xác (sai sót dưới 2%) và được điều chỉnh ngay khi phát hiện có sai sót;
  8. Trung tâm dữ liệu dự phòng:
   1. Vietstock đã đầu tư xây dựng một trung tâm dữ liệu (Data Center, DC) với đầy đủ các hệ thống firewall, loadbalancing, SAN. Hệ thống dữ liệu này đảm bảo được tính bảo mật, khả năng đáp ứng cao cho việc cung cấp các dịch vụ.
   2. Hệ thống lưu trữ của Vietstock được định kỳ backup nên dữ liệu luôn được đảm bảo toàn vẹn khi có sự cố về thiên tai, hỏa hoạn... Mặt khác, hệ thống này được đặt tại DC của VNPT nên thừa kế các tính năng kỹ thuật hiện đại của DC này. Hệ thống của Vietstock vẫn sẽ đảm bảo được tính ổn định khi có các sự cố về điện, hỏa hoạn, thiên tai...
  9. Đội ngũ lập trình và hệ thống chuyên nghiệp, hỗ trợ việc tích hợp dữ liệu nhanh chóng theo nhu cầu của Quý CTCK;
  10. Quy trình kiểm tra dữ liệu:
   1. Thông tin và dữ liệu do Vietstock cung cấp luôn đảm bảo độ chính xác cao với quy trình nhập liệu được kiểm soát chặt chẽ qua nhiều bước (từ hệ thống tự động kiểm tra, cảnh báo đến việc kiểm tra chéo dữ liệu qua các khâu). Bên cạnh đó, được sự quan tâm của các doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi thường xuyên nhận được những thông tin cung cấp cũng như xác nhận/hiệu chỉnh từ chính doanh nghiệp;
   2. Vietstock tin rằng thông tin và dữ liệu Vietstock cung cấp luôn đảm bảo độ chính xác cao với quy trình nhập liệu được kiểm soát chặt chẽ qua nhiều bước (từ hệ thống tự động kiểm tra, cảnh báo đến việc kiểm tra chéo dữ liệu qua các khâu);
   3. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi thường xuyên nhận được những thông tin cung cấp cũng như xác nhận/hiệu chỉnh từ chính doanh nghiệp;
   4. Ngoài ra, qua 7 năm liền phát hành Niên Giám DNNY, Vietstock đã chủ động liên hệ để xác nhận thông tin đến từng doanh nghiệp niêm yết định kỳ hằng năm.

 
 1. CHI TIẾT DỮ LIỆU VIETSTOCK

STT

TÊN DỮ LIỆU

MÔ TẢ

THỜI GIAN CUNG CẤP

1

Tin tức-sự kiện

Các tin tức liên quan, các sự kiện (cổ tức, phát hành, niêm yết, giao dịch cổ đông lớn,…)

LINK:http://finance.vietstock.vn/VNM/tin-tuc-su-kien.htm

Cập nhật liên tục khi có phát sinh hoặc thay đổi

2

Kết quả giao dịch

Tổng hợp kết quả giao dịch cuối ngày toàn thị trường và chi tiết cho từng mã chứng khoán: Thống kê giá, đặt lệnh, giao dịch nước ngoài.

LINK: http://data.vietstock.vn/ket-qua-giao-dich/vietnam.aspx

Cập nhật ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch, chậm nhất là 18 giờ đối với dữ liệu giao dịch nước ngoài.

3

Hồ sơ doanh nghiệp

-Thông tin cơ bản về doanh nghiệp (tên, địa chỉ, SĐT,…)

-Ban lãnh đạo, Cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn, Công ty con-liên kết,...

LINK:http://finance.vietstock.vn/VNM/ho-so-doanh-nghiep.htm

Cập nhật liên tục khi có phát sinh hoặc thay đổi.

4

Chỉ tiêu kế hoạch doanh nghiệp

Là các chỉ tiêu do doanh nghiệp xây dựng và mong muốn đạt được cho năm tài chính sắp tới, bao gồm:

Các chỉ tiêu kế hoạch theo năm: Tổng chi phí, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, cổ tức ( theo cách công bố của doanh nghiệp)

Kế hoạch tăng vốn.

LINK:http://finance.vietstock.vn/VNM/tai-chinh.htm => Chỉ tiêu kế hoạch

Cập nhật liên tục khi có phát sinh hoặc thay đổi

5

Báo cáo tài chính

Là báo cáo tài chính theo quý và báo cáo tài chính theo năm hoặc nửa năm đã được kiểm toán hoặc soát xét theo quy định của pháp luật của doanh nghiệp niêm yết hoặc đăng ký giao dịch (gồm 3 bảng: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ).

Báo cáo tài chính (BCTC): theo form BCTC của Thông tư 200 của Bộ tài chính. Vietstock dùng form này chung cho tất cả các kỳ báo cáo.

LINK: http://finance.vietstock.vn/VNM/tai-chinh.htm

Cập nhật trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi doanh nghiệp công bố.

6

Chỉ số tài chính

Là các chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt tài chính, bao gồm các nhóm chỉ số như:

  • Chỉ số định giá: P/E, P/B,…
  • Tăng trưởng: Doanh thu, Lợi nhuận, Tài sản,…
  • Khả năng sinh lời: LN gộp, ROS, ROE, ROA
  • Thanh khoản: Thanh toán nhanh,thanh toán tiền mặt,…
  • Hiệu quả hoạt động: vòng quay HTK, vòng quay khoản phải thu,…

LINK:http://finance.vietstock.vn/VNM/tai-chinh.htm => Chỉ số tài chính

Cập nhật theo sự phát sinh hoặc thay đổi của báo cáo tài chính

7

Tài liệu gốc

Là bản chính thức được doanh nghiệp công bố trên phương tiện thông tin đại chúng (ví dụ trang web của doanh nghiệp) như:

  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo thường niên
  • Bản cáo bạch/bản công bố thông tin
  • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
  • Tài liệu khác (Điều lệ, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên..)

LINK:http://finance.vietstock.vn/VNM/tai-tai-lieu.htm

Cập nhật liên tục khi có phát sinh hoặc thay đổi

8

Tool truy xuất Báo cáo tài chính và chỉ số tài chính -  VietstockResearch

VietstockResearch: Tool xuất Báo cáo tài chính ra file Excel, gồm các tính năng: Xuất báo cáo 1 công ty, xuất nhiều công ty, xuất chỉ số tài chính, xuất chỉ số theo ngày.

-Kỳ: quý, năm, 6 tháng, 9 tháng

-Báo cáo: Đã kiểm toán, soát xét, chưa kiểm toán

-Báo cáo: Hợp nhất, công ty mẹ, đơn lẻ

-Đủ các loại hình: Cổ phần thường, bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng.

Cập nhật trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi công bố 

Dịch vụ

Vietstock.vn

Cung cấp các gói sản phẩm thông tin, data, các báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp, ...

Phân tích và bình luận các sự kiện vĩ mô 'nóng' như tăng trưởng, lạm phát, đấu thầu ...

Tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor relations - IR) và xây dựng trang Thông tin doanh nghiệp, cổ phiếu, tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.

Cung cấp các gói sản phẩm truyền thông hình ảnh của Quý Doanh nghiệp đến với Cộng đồng đầu tư