Vietstock là công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp thông tin tài chính, báo cáo phân tích đã được chuẩn hóa, đáng tin cậy, kịp thời và hiệu quả về thị trường Việt Nam cho các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các tổ chức truyền thông trong và ngoài nước.
Vietstock tập hợp một đội ngũ chuyên gia tài chính có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động thông tin tài chính, phân tích thị trường, phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Với sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu về các công ty niêm yết, chưa niêm yết đầy đủ và được tin dùng bậc nhất hiện nay, các báo cáo phân tích của chúng tôi ngày càng được thị trường tín nhiệm.

Hiện Vietstock đang cung cấp các loại báo cáo phân tích sau:
 • Phân tích Kinh tế Vĩ mô
  • Phân tích và bình luận các sự kiện vĩ mô "nóng" như tăng trưởng, lạm phát, đấu thầu trái phiếu, diễn biến trên thị trường tiền tệ...
  • Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các sự kiện vĩ mô, các chính sách vĩ mô của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính…lên diễn biến thị trường chứng khoán, bất động sản.
  • Phân tích các số liệu kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, chỉ số SXCN, Bán lẻ, Lạm phát, Cán cân thương mại…
  • Đánh giá diễn biến và triển vọng của nền kinh tế.
 • Chiến lược Đầu tư - Phân tích Nhóm cổ phiếu theo ngành
  • Đánh giá các thông tin chính yếu về đặc điểm ngành, cung cầu, tình hình cạnh tranh và các yếu tố/xu hướng ảnh hưởng đến triển vọng ngành.
  • Phân tích và đánh giá triển vọng của ngành trong tương lai và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
  • Đánh giá nhanh các công ty chủ chốt trong ngành và dự phóng các chỉ tiêu tài chính cơ bản.
  • Khuyến nghị cổ phiếu trong ngành cần quan tâm cho việc đầu tư.
 • Phân tích Cổ phiếu
  • Cung cấp bức tranh đầy đủ và chuyên sâu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc đánh giá rủi ro liên quan.
  • Phân tích triển vọng của doanh nghiệp và rủi ro liên quan. Phân tích lợi thế cạnh tranh và vị thế doanh nghiệp trong ngành.
  • Dự báo xu hướng biến động trong ngành và triển vọng của ngành trong tương lai.
  • Dự phóng kết quả kinh doanh và định giá cổ phiếu.
  • Đưa ra khuyến nghị đầu tư (Mua, Bán, Giữ), chiến lược đầu tư phù hợp với cổ phiếu và các cơ hội đầu tư, rủi ro đầu tư.
 • Phân tích Kỹ thuật
  • Phân tích kỹ thuật chi tiết thị trường Việt Nam (VN-Index, HNX-Index), thị trường Mỹ (Dow Jones, VIX), thị trường Châu Á (Nikkei 225, Hang Seng Index) và thị trường Châu Âu (FTSE 100).
  • Phân tích kịch bản thị trường và phân tích định lượng để khuyến nghị tỷ trọng cash/stock trong danh mục đầu tư.
  • Khuyến nghị chiến lược đầu tư theo quan điểm phân tích kỹ thuật đối với các nhóm danh mục: tiền mặt cao, cổ phiếu cao và danh mục cân bằng.
  • Phân tích các tín hiệu kỹ thuật đối với cổ phiếu yêu cầu.
  • Đưa ra khuyến nghị đầu tư, vùng giá mua-bán hợp lý đối với cổ phiếu.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO PHÂN TÍCH

STT

BÁO CÁO PHÂN TÍCH

NỘI DUNG CHÍNH

ĐỊNH DẠNG

ĐƠN VỊ TÍNH

PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)

THỜI GIAN CUNG CẤP

1

NGÀNH KINH TẾ/NHÓM CỔ PHIẾU

1.1

Chiến lược Đầu tư - Phân tích Nhóm cổ phiếu theo ngành

(1) Đánh giá các thông tin chính yếu về đặc điểm ngành, cung cầu, tình hình cạnh tranh và các yếu tố/xu hướng ảnh hưởng đến triển vọng ngành.

(2) Phân tích và đánh giá triển vọng của ngành trong tương lai và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

(3) Đánh giá nhanh các công ty chủ chốt trong ngành và dự phóng các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

(4) Khuyến nghị cổ phiếu trong ngành cần quan tâm cho việc đầu tư.

Acrobat (PDF)

Báo cáo

Liên hệ

Tối đa 3 tuần từ khi nhận được yêu cầu.

1.2

Sector Update

(1) Cập nhật và bình luận tin tức quan trọng hàng tuần của các ngành kinh tế như: tài chính-ngân hàng, bất động sản, vận tải,...

(2) Đánh giá ảnh hưởng đến tình hình cạnh tranh, xu hướng của ngành và ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong tương lai.

Acrobat (PDF)

Hàng tháng
(4 báo cáo/tháng)

Liên hệ

Chủ Nhật hàng tuần.

2

DOANH NGHIỆP

2.1

Phân tích Cổ phiếu - Chi tiết

(1) Cung cấp bức tranh đầy đủ và chuyên sâu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

(2) Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc đánh giá rủi ro liên quan.

(3) Phân tích triển vọng của doanh nghiệp và rủi ro liên quan. Phân tích lợi thế cạnh tranh và vị thế doanh nghiệp trong ngành.

(4) Dự báo xu hướng biến động trong ngành và triển vọng của ngành trong tương lai.

(5) Dự phóng kết quả kinh doanh và định giá cổ phiếu.

(6) Đưa ra khuyến nghị đầu tư (Mua, Bán, Giữ), chiến lược đầu tư phù hợp với cổ phiếu và các cơ hội đầu tư, rủi ro đầu tư.

Acrobat (PDF)

Báo cáo

Liên hệ

Tối đa 3 tuần từ khi nhận được yêu cầu.

2.2

Phân tích Cổ phiếu - Cập nhật

(1) Phân tích và bình luận các thông tin cập nhật giúp nắm được tình hình hoạt động kinh doanh, triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp.

(2) Đánh giá lợi thế cạnh tranh và biến động của ngành kinh tế trong tương lai gần.

(3) Cập nhật mô hình định giá và đưa ra các khuyến nghị đầu tư (Mua, Bán, Giữ), chiến lược đầu tư phù hợp đối với cổ phiếu.

Acrobat (PDF)

Báo cáo

Liên hệ

Tối đa 2 tuần từ khi nhận được yêu cầu.

2.3

Bài viết Phân tích Cổ phiếu

(1) Đánh giá sơ bộ các thông tin giao dịch của cổ phiếu.

(2) Cập nhật kết quả kinh doanh và thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

(3) Đánh giá sơ bộ triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp.

Acrobat (PDF)

Bài viết

Liên hệ

Tối đa 1 tuần từ khi nhận được yêu cầu.

3

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

3.1

Technical View - Thị trường

(1) Phân tích kỹ thuật chi tiết thị trường Việt Nam (VN-Index, HNX-Index), thị trường Mỹ (Dow Jones, VIX), thị trường Châu Á (Nikkei 225, Hang Seng Index) và thị trường Châu Âu (FTSE 100).

(2) Phân tích kịch bản thị trường và phân tích định lượng để khuyến nghị tỷ trọng cash/stock trong danh mục đầu tư.

(3) Khuyến nghị chiến lược đầu tư theo quan điểm phân tích kỹ thuật đối với các nhóm danh mục: tiền mặt cao, cổ phiếu cao và danh mục cân bằng.

Acrobat (PDF)

Báo cáo

                500,000

Hàng ngày

3.2

Technical View - Doanh nghiệp

(1) Phân tích các tín hiệu kỹ thuật đối với cổ phiếu yêu cầu.

(2) Đưa ra khuyến nghị đầu tư, vùng giá mua-bán hợp lý đối với cổ phiếu.

Acrobat (PDF)

Báo cáo/1 cổ phiếu

                300,000

Hàng ngày

4

PHÂN TÍCH CHUYÊN ĐỀ

4.1

Về sự kiện

Theo yêu cầu

Acrobat (PDF)

Báo cáo

Thỏa thuận

Thỏa thuận

4.2

Về chính sách của Nhà nước

Theo yêu cầu

Acrobat (PDF)

Báo cáo

Thỏa thuận

Thỏa thuận

4.3

Về kinh tế vĩ mô

Theo yêu cầu

Acrobat (PDF)

Báo cáo

Thỏa thuận

Thỏa thuận

4.4

Chuyên đề khác

Theo yêu cầu

Acrobat (PDF)

Báo cáo

Thỏa thuận

Thỏa thuận

LIÊN HỆ
Phòng kinh doanh Vietstock
Tel: (84.8) 3848 7238 - Ext: 102
Hotline: 0908 16 98 98
Email: kinhdoanh@vietstock.vn

Dịch vụ

Vietstock.vn

Cung cấp các gói sản phẩm thông tin, data, các báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp, ...

Cơ sở dữ liệu đầy đủ và đa dạng được xây dựng từ những ngày đầu của thị trường ....

Tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor relations - IR) và xây dựng trang Thông tin doanh nghiệp, cổ phiếu, tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.

Cung cấp các gói sản phẩm truyền thông hình ảnh của Quý Doanh nghiệp đến với Cộng đồng đầu tư