Dịch vụ

viestock.vn

Cung cấp các gói sản phẩm thông tin, data, các báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp, ...

Phân tích và bình luận các sự kiện vĩ mô 'nóng' như tăng trưởng, lạm phát, đấu thầu ...

Cơ sở dữ liệu đầy đủ và đa dạng được xây dựng từ những ngày đầu của thị trường ....

Tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor relations - IR) và xây dựng trang Thông tin doanh nghiệp, cổ phiếu, tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.

Cung cấp các gói sản phẩm truyền thông hình ảnh của Quý Doanh nghiệp đến với Cộng đồng đầu tư

Tool truy xuất dữ liệu tài chính, hệ thống thông tin dữ liệu đã số hóa đầy đủ từ những ngày đầu cổ phần hóa của các doanh nghiệp niêm yết cũng như các công ty đại chúng lớn.

Cơ sở dữ liệu được cập nhật đầy đủ từ những ngày đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng hiệu quả việc cung cấp và xử lý dữ liệu chạy mô hình, xây dựng biểu đồ khung, cung cấp dữ liệu gốc, số hóa

Công cụ tra cứu dữ liệu tài chính, chứng khoán đầy đủ và toàn diện, từ dữ liệu vĩ mô, ngành, thị trường cho đến thông tin đầy đủ về các Doanh nghiệp niêm yết cũng như công ty đại chúng lớn.