Đào Tạo

Khai giảng các khóa học online

Khóa học online - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 2.000.000 đ

Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

 • Khai giảng
  10/03/2021
 • Số buổi
  7
 • Tại
  Toàn quốc (Online tại nhà)

Nắm vững kiến thức cơ bản quan trọng trong Phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Chọn được các doanh nghiệp có khả năng thu hút được dòng tiền trên thị trường.

 • Khai giảng
  23/03/2021
 • Số buổi
  7
 • Tại
  Toàn quốc (Online tại nhà)

Khóa học online - Chứng khoán Cơ bản

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 720.000 đ

Các nhà đầu tư, các bạn sinh viên muốn tham gia đầu tư vào Thị trường Chứng khoán nhưng chưa biết gì về thị trường chứng khoán và cổ phiếu.

 • Khai giảng
  05/04/2021
 • Số buổi
  3
 • Tại
  Toàn quốc (Online tại nhà)

Khóa học online - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 2.000.000 đ

Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

 • Khai giảng
  10/05/2021
 • Số buổi
  7
 • Tại
  Toàn quốc (Online tại nhà)

Giúp bạn tìm hiểu các phương pháp luận về việc định giá công ty và cổ phiếu áp dụng trong việc đầu tư chứng khoán

 • Khai giảng
  25/05/2021
 • Số buổi
  4
 • Tại
  Toàn quốc (Online tại nhà)

Khóa học online - Chứng khoán Cơ bản

 • Thời gian: Tối 3,5
 • Học phí: 720.000 đ

Các nhà đầu tư, các bạn sinh viên muốn tham gia đầu tư vào Thị trường Chứng khoán nhưng chưa biết gì về thị trường chứng khoán và cổ phiếu.

 • Khai giảng
  17/06/2021
 • Số buổi
  3
 • Tại
  Toàn quốc (Online tại nhà)

Khóa học online - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 2.000.000 đ

Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

 • Khai giảng
  30/06/2021
 • Số buổi
  7
 • Tại
  Toàn quốc (Online tại nhà)

Khóa học online - Phân tích Kỹ thuật Nâng cao

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 2.000.000 đ

Những nhà đầu tư đã có kiến thức về phân tích kỹ thuật và muốn tìm hiểu sâu hơn .

 • Khai giảng
  14/12/2020
 • Số buổi
  5
 • Tại
  Toàn quốc (Online tại nhà)

Khai giảng các khóa học offline

Khóa học - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng - tại Tp. HCM

 • Thời gian: Tối 2, 4, 6
 • Học phí: 5.000.000 đ

Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

 • Khai giảng
  --/--/----
 • Số buổi
  10
 • Tại
  Tp. HCM

Khai giảng các khóa học IN - HOUSE

Song song với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở, Vietstock cung cấp các lớp đào tạo theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

 • Khai giảng
  --/--/----
 • Số buổi
 • Tại