Đào Tạo

Khai giảng các khóa học online

Khóa học online - Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường

 • Thời gian: Tối 2, 4, 6
 • Học phí: 3.060.000 đ

Nắm vững kiến thức cơ bản quan trọng trong Phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Chọn được các doanh nghiệp có khả năng thu hút được dòng tiền trên thị trường.

 • Khai giảng
  15/05/2023
 • Số buổi
  7
 • Tại
  Toàn quốc (Online)

Khóa học online - Phân tích Kỹ thuật Nâng cao

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 3.060.000 đ

Những nhà đầu tư đã có kiến thức về phân tích kỹ thuật và muốn tìm hiểu sâu hơn về Phân tích Kỹ thuật .

 • Khai giảng
  09/06/2023
 • Số buổi
  5
 • Tại
  Toàn quốc (Online)

Khóa học online - Chứng khoán Cơ bản

 • Thời gian: Tối 2, 4, 6
 • Học phí: 1.020.000 đ

Các nhà đầu tư, các bạn sinh viên muốn tham gia đầu tư vào Thị trường Chứng khoán nhưng chưa biết gì về thị trường chứng khoán và cổ phiếu.

 • Khai giảng
  26/06/2023
 • Số buổi
  3
 • Tại
  Toàn quốc (Online)

Khóa học online - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 3.060.000 đ

Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

 • Khai giảng
  10/07/2023
 • Số buổi
  7
 • Tại
  Toàn quốc (Online)

Khóa học online - Đọc hiểu Báo cáo Tài chính

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 1.275.000 đ

Các nhà đầu tư muốn Hiểu rõ cấu trúc các loại báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) và nắm vững lý thuyết cơ bản quan trọng trong Phân tích Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp

 • Khai giảng
  07/08/2023
 • Số buổi
  3
 • Tại
  Toàn quốc (Online)

Khóa học online: Phân tích và Định giá Cổ phiếu

 • Thời gian: Tối 2, 4, 6
 • Học phí: 1.530.000 đ

Giúp bạn tìm hiểu các phương pháp luận về việc định giá công ty và cổ phiếu áp dụng trong việc đầu tư chứng khoán

 • Khai giảng
  21/08/2023
 • Số buổi
  4
 • Tại
  Toàn quốc (Online)

Cung cấp kiến thức về thị trường phái sinh, phương pháp định giá và trading các hợp đồng tương lai và chứng quyền.

 • Khai giảng
  14/12/2021
 • Số buổi
  4
 • Tại
  Toàn quốc (Online)

Khóa học online - Phân tích Định lượng

 • Thời gian: Thứ 3, 5
 • Học phí: 1.344.000 đ

Áp dụng được Phân tích Định lượng trong đánh giá rủi ro và cơ hội của cổ phiếu cũng như dự báo tương lai của giá.

 • Khai giảng
  --/--/----
 • Số buổi
  3
 • Tại
  Toàn quốc (Online)

Khai giảng các khóa học offline

Khóa học - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng - tại Tp. HCM

 • Thời gian: Tối 2, 4, 6
 • Học phí: 5.500.000 đ

Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

 • Khai giảng
  --/--/----
 • Số buổi
  7
 • Tại
  Tp. HCM

Khai giảng các khóa học IN - HOUSE

Song song với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở, Vietstock cung cấp các lớp đào tạo theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

 • Khai giảng
  --/--/----
 • Số buổi
 • Tại