Đào Tạo

Khai giảng các khóa học

Khóa học Online - Chứng khoán Phái sinh nhập môn

 • Thời gian: Tối 3,5
 • Học phí: 980.000 đ

 • Khai giảng
  07/04/2020
 • Số buổi
  4
 • Tại
  Tp.HCM

Khóa học online - Chứng khoán Cơ bản

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 630.000 đ

Các nhà đầu tư, các bạn sinh viên muốn tham gia đầu tư vào Thị trường Chứng khoán nhưng chưa biết gì về thị trường chứng khoán và cổ phiếu.

 • Khai giảng
  15/04/2020
 • Số buổi
  3
 • Tại
  Tp. HCM

Phân tích Kỹ thuật Nâng cao tại Tp.HCM

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 5.000.000 đ

Những nhà đầu tư đã có kiến thức về phân tích kỹ thuật và muốn tìm hiểu sâu hơn .

 • Khai giảng
  09/12/2019
 • Số buổi
  6
 • Tại
  Tp.HCM

Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng - tại Tp. HCM

 • Thời gian: Tối 2, 4, 6
 • Học phí: 5.000.000 đ

Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

 • Khai giảng
  18/03/2020
 • Số buổi
  10
 • Tại
  Tp. HCM

Song song với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở, Vietstock cung cấp các lớp đào tạo theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp (Đào tạo In-house).

 • Khai giảng
  --/--/----
 • Số buổi
 • Tại