Đào tạo

Khai giảng các khóa học trực tuyến

Thời gian: Tối 2, 4, 6
Học phí: 3.520.000 đ

Khai giảng

27/11/2023

Số buổi

9

Tại

Toàn quốc (Online)
Khóa học được Hiệp hội VAFE và Khoa Tài Chính - Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức
Thời gian: Tối 2,4,6
Học phí: 3.060.000 đ

Khai giảng

20/11/2023

Số buổi

5

Tại

Toàn quốc (Online)
Những nhà đầu tư đã có kiến thức về phân tích kỹ thuật và muốn tìm hiểu sâu hơn về Phân tích Kỹ thuật .
Thời gian: Tối 2, 4, 6
Học phí: 3.060.000 đ

Khai giảng

04/12/2023

Số buổi

7

Tại

Toàn quốc (Online)
Nắm vững kiến thức cơ bản quan trọng trong Phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Chọn được các doanh nghiệp có khả năng thu hút được dòng tiền trên thị trường.
Thời gian: Tối 3,5
Học phí: 1.275.000 đ

Khai giảng

19/12/2023

Số buổi

3

Tại

Toàn quốc (Online)
Các nhà đầu tư muốn Hiểu rõ cấu trúc các loại báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) và nắm vững lý thuyết cơ bản quan trọng trong Phân tích Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
Thời gian: Tối 3, 5
Học phí: 1.020.000 đ

Khai giảng

14/11/2023

Số buổi

3

Tại

Toàn quốc (Online)
Các nhà đầu tư, các bạn sinh viên muốn tham gia đầu tư vào Thị trường Chứng khoán nhưng chưa biết gì về thị trường chứng khoán và cổ phiếu.
Thời gian: Tối 2,4,6
Học phí: 3.060.000 đ

Khai giảng

01/11/2023

Số buổi

7

Tại

Toàn quốc (Online)
Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư
Thời gian: Tối 2, 4, 6
Học phí: 1.530.000 đ

Khai giảng

23/10/2023

Số buổi

4

Tại

Toàn quốc (Online)
Giúp bạn tìm hiểu các phương pháp luận về việc định giá công ty và cổ phiếu áp dụng trong việc đầu tư chứng khoán
Thời gian: T7, Chủ nhật
Học phí: 1.326.000 đ

Khai giảng

07/10/2023

Số buổi

2

Tại

Toàn quốc (Online)
Các nhà đầu tư đã từng tham gia các khóa học về phân tích cơ bản, phân tích tài chính doanh nghiệp và phân tích kỹ thuật muốn nâng cao hơn nữa hiểu biết, kiến thức của mình

Khai giảng các khóa học offline

Thời gian: Tối 2, 4, 6
Học phí: 5.500.000 đ

Khai giảng

Liên hệ

Số buổi

7

Tại

Tp. HCM
Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

Khai giảng các khóa học In-House

Thời gian:
Học phí: Ngày

Khai giảng

08/11/2022

Số buổi

8

Tại

Song song với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở, Vietstock cung cấp các lớp đào tạo theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp.