Đào Tạo

Khai giảng các khóa học

Chứng khoán Cơ bản - tại Tp.HCM

 • Thời gian: Tối 2,4,6
 • Học phí: 1.500.000 đ

Các nhà đầu tư, các bạn sinh viên muốn tham gia đầu tư vào Thị trường Chứng khoán nhưng chưa biết gì về thị trường chứng khoán và cổ phiếu.

 • Khai giảng
  17/12/2018
 • Số buổi
  3
 • Tại
  Tp. HCM

Chứng khoán phái sinh - tại Tp.HCM

 • Thời gian: Tối 2, 4, 6
 • Học phí: 3.800.000 đ

Nắm vững kiến thức cơ bản về Thị trường Phái sinh. Hiểu rõ bản chất của các nhóm sản phẩm Phái sinh ...

 • Khai giảng
  --/--/----
 • Số buổi
  5
 • Tại
  Tp. HCM

Phân tích Kỹ thuật Bậc 1 - tại Tp. HCM

 • Thời gian: Tối 2, 4, 6
 • Học phí: 3.800.000 đ

Các nhà đầu tư, chuyên viên của các tổ chức tài chính, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả đầu tư

 • Khai giảng
  22/10/2018
 • Số buổi
  10
 • Tại
  Tp. HCM

Khóa học PRO TRADER

 • Thời gian: Tối 3, 5
 • Học phí: 12.000.000 đ

Những nhà đầu tư đã có kiến thức căn bản về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và muốn tìm hiểu sâu hơn ...

 • Khai giảng
  --/--/----
 • Số buổi
 • Tại
  Tp. HCM