Liên hệ

Đào Tạo

Khai giảng các khóa học

Sách Tài chính

Sách hay cho bạn đọc

Vietstock

Phân tích kỹ thuật từ A đến Z

Đầu tư chứng khoán

Cẩm nang 'gối đầu' của các nhà đầu tư yêu thích và sử dụng phân tích kỹ thuật

UPDATER

560.000đ/ 6 tháng

  • Dữ liệu End of day chưa điều chỉnh
  • Dữ liệu End of day điều chỉnh
  • Chỉ số chứng khoán Mỹ, Châu Á, Châu Âu
  • Giá vàng thế giới
Chi tiết

VietstockFinance

2.490.000đ/ gói Pro

  • Tùy ý xuất excel dữ liệu tài chính
  • Bộ công cụ phân tích đầu tư online
  • Thông tin chính xác, cập nhật và toàn diện
  • Không banner quảng cáo
Chi tiết

Quảng cáo banner tại Vietstock.vn - Cổng thông tin và dữ liệu tài chính hàng đầu Việt Nam

Đăng tin bài PR tại website Vietstock và fanpage Vietstock (Digital Content & Social Media)

Cung cấp các gói truyền thông tài chính và quan hệ nhà đầu tư (IR) toàn diện

Cung cấp báo cáo phân tích cổ phiếu, thị trường, chuyên đề, bản tin IR chuyên sâu và khách quan

Thông tin và dữ liệu tài chính cung cấp qua API hay Sync Data; phù hợp với công ty Fintech, định chế tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Integrate the data you need with your applications, web portals, and statistical packages (through APIs, Sync data)

Cung cấp dữ liệu dưới dạng file excel theo mẫu biểu của khách hàng, phù hợp chạy mô hình phân tích bằng SPSS, EVIEWS, STATA...

Công cụ truy xuất trên nền web, giúp lọc và xuất dữ liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết và đại chúng chưa niêm yết

Tư vấn và triển khai giải pháp thuê ngoài website IR/website quan hệ cổ đông dành cho doanh nghiệp niêm yết

Công cụ phân tích và tra cứu chứng khoán toàn diện, dùng để tích hợp website của các công ty chứng khoán

Thiết kế và lập trình website theo yêu cầu riêng của khách hàng, có tích hợp thông tin và dữ liệu tài chính chứng khoán

Website tài chính chuyên sâu, phục vụ nhu cầu phân tích đầu tư chứng khoán, cho phép truy xuất dữ liệu ra excel